20/4-27/4 – Utställning på Galleri Bellman, Stockholm, Utställning Galleri Innes, Skottland