About Ateljé Eld

OM ATELJÉ ELD

Elds bildvärld

Min konstnärliga process är en dans mellan spontanitet och intention. Jag omfamnar färgernas egna liv och låter dem skapa sina egna vägar över duken. 

All konst är en visuell dialog med betraktaren. Förhoppningsvis lockar den fram dina egna erfarenheter och känslor. Varje färg, varje form och varje kontrast har betydelse, en mening som du kan upptäcka när du fördjupar dig i min konst.

Färgpaletten sträcker sig från djupa dämpade toner till livfulla och dramatiska nyanser. Det ger mig möjlighet att skapa resonans mellan mig och betraktaren. När du ser min konst hoppas jag att du kan förlora dig själv i de många lagren av färg och symboler, att du kan få en plats för reflektion. Ett tillstånd där du kan utforska olika nyanser av mänskligt sinne.

Mina ledord i konsten är: Utveckling, Gemenskap och Mänsklig lyskraft!

Om något av mina verk berört dig och du blir intresserad av att själv äga en del av min konst är du varmt välkommen att kontakta mig. Min övertygelse är att konst har förmågan att förena människor och skapa meningsfulla allianser och jag skulle bli hedrad över att dela den upplevelsen med dig. 

Oavsett var i världen du befinner dig kan du ta del av min konst. Jag levererar genom välbeprövade leverantörer till världens alla hörn. Det är härligt att veta att mina tavlor pryder väggar på många kontinenter i världen. Känner mig ödmjukt tacksam!

Utforska gärna mitt galleri och låt dig inspireras. Bilderna på hemsidan är exempel på vad jag skapat under åren. För att få reda på vad som finns i min ateljé just nu ber jag dig att kontakta mig med förfrågan så skickar jag bilder på det jag har i dagsläget.

Än en gång, tack för att du tagit dig tid att utforska min konstvärld. Jag hoppas att du känner av den passion och den hängivenhet jag känner med varje kniv- och penseldrag över duken.

Låt dig uppslukas av längtans blå, hettans röda och eldens gula färg. Låt frodighetens gröna och drömmarnas lila få omsluta dina sinnen och nära din fantasi!

Jag är på en ständig resa – gör mig gärna sällskap!

Gun Eld Sandström

Eld´s Art world

My artistic process is a dance between spontaneity and intention. I embrace the colors´ own lives and let them create their own paths across the canvas. All art is a visual dialogue with the viewer. Hopefully it evokes your own experiences and feelings. Every color, every shape and every contrast has meaning, a meaning you can discover when you immerse yourself in my art. The color palette ranges from deep muted tones to vibrant and dramatic hues. It gives me the opportunity to create resonance between me and the viewer. When you see my art, I hope you can lose yourself in the many layers of color and symbols, that you can have a place of reflection. A state where you can explore different shades of human mind.

My watchwords in art are: Development, Community and Human brilliance!

If any of my work has touched you and you become interested in owning some of my art yourself, you are most welcome to contact me. My belief is that art has the ability to unite people and create meaningful alliances and I would be honored to share that experience with you. No matter where you are in the world, you can share my art. I deliver through proven suppliers to all corners of the world. It is wonderful to know that my paintings adorn the walls of many continents of the world. I feel humbly grateful!

Feel free to explore my gallery and be inspired. The pictures on the website are examples of what I have created over the years. To find out what is in my studio right now, I ask you to contact me with the request and I will send you pictures of what I currently have in store.

Once again, thank you for taking the time to explore my world of art. I hope you feel the passion and dedication I feel with every stroke of the knife and brush across the canvas.

I am on a constant journey – please join me!

Gun Eld Sandström

Instagram;  @eldskonst

+46-768-453 008

info@atelje-eld.com www.atelje-eld.com

CV/Referenser Gun ELD Sandström

Representerad i privata samlingar i Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tyskland, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Italien, Danmark, England, Skottland, Japan och USA

Min konst har blivit inköpt av och finns representerad i en rad Kommuner – både svenska och utländska, däribland; Lerums Kommun (2009-2011 ref: kulturchef Per-Erik Tolonen, samt Eva Norlander och Sirene Dirfors), Alingsås Kommun, Köpenhamns Stads konstråd 2009, Varbergs Kommun 2010, Västerviks Kommuns konstråd 2006, San Diego city council 2007 USA, Örebro Kommuns konstgrupp 2002, Falkenbergs Kommun, West Coast Angels San Diego USA, Kungälvs Kommun… etc etc

Därtill kommer en oändlig mängd konstföreningar hos privata och kommunala företag som valt min konst till sina konstdragningar genom åren; ex. SKF, AstraZeneca, SCA, Sweco, Volvo, Atlet, AkzoNobel, Chalmers, Cowi, DFDS, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Higab, HSB, Lindex, Luna, NCC, Nobel Biocare, ST1, ABB, Norconsult, Norra Älvstranden, Semcon, Telenor etc etc etc…

Flera av ovanstående företag har även specialbeställt konstverk för utsmyckning av sina lokaler – hedervärda uppdrag som jag sätter stort värde på.

”Jag strävar mot ett spontant, direkt måleri och tillåter färgerna att leva sina egna liv, ta sina egna vägar. Lager på lager växer bilden fram. Oljans must och krämighet befäster stämningen. Jag använder kniv som mitt huvudsakliga redskap i skapandet.

Hela min symbolvärld kretsar kring människan och gemenskapen oss människor emellan. Jag är övertygad om att alla människor har en historia att berätta. Viljan att utforska våra möjligheter, att prova nya saker för att kunna växa är centrala tankar i mitt måleri.

Min förhoppning är att du skall känna glädje och hopp i mina tavlor, och att du varje gång du betraktar dem skall få nya upplevelser av färger, former, rytmer och stämningar. Då kan färgerna bilda ackord som ger skönhetsupplevelser i ditt inre och skapar framtidstro.

Kommande utställningar 2024:

Februari: Vinter-Yra (ateljévandring)

Augusti: Lottastugan i Varberg

Oktober: Konstriket – konstrunda (Partille Slott samt öppna ateljéer)

Genomförda:

2023 Konstriket, Konstvandring, Slottet, Partille

2023 Slottet i Partille, Partille Konstförening

2023 Galleri Bellman Stockholm

2023 Galleri Innes, Skottland

2023 Digital medlemsutställning Svenska Konstnärsförbundet 1 verk

2022 Sveriges konstnärsförbund, samlingsutställning, Falköping

2022 Konstriket, Konstvandring, Slottet Partille

2021 Viskafors konstförening i Rydboholm, Jurybedömd utställning

2021 Konstriket, Konstvandring, Slottet Partille 5 kommuner

2021 Galleri Stenhallen, Borgholm, Öland Jurybedömd utställning

2021 Galleri Lottastugan, Varberg

2021 River City Gallery, Göteborg

2021 Strandverket, SK-samutställning, Marstrand, Jurybedömd utställning

2020 Utställning Lottastugan, Societetsparken, Varberg (augusti)

2019 Konstriket, Konstvandring, Slottet Partille

2019 Lottastugan KristiHimmelsfärdshelgen, Konstvandring Halland

2019 KonstYra – Öppet Hus, Hedefors, Lerum

2018 Konstriket. Konstvandring, Slottet Partille

2018 Trollhättan – konst och hantverksforum

2018 Utställning Lottastugan i Varberg

2018 Onsala Båt och Sjörfartsmuséum Konstvandring

2017 Öppet Hus, Glögg i Ateljén, Hedefors

2017 Konstriket, Konstvandring Slottet Partille

2017 Utställning Galleri Bellman, Stockholm (I sinnenas Trädgård)

2017 Utställning Galleri Engleson, Göteborg

2017 Utställning Galleri Bellman, Våryra – kulturveckan, Stockholm

2016 Öppet hus, Glögg i Ateljén, Hedefors

2016 Utställning Konstriket, Konstvandring Slottet Partille

2016 Utställning, Galleri Karlenström, Borås

2016 Utställning Galleri Persgården, Visingsö

2016 Hantverksutställning, Bokenäset

2016 Utställning, Galleri Bellman, Stockholm

2016 Sodexo-event, Qoola Qvinnor, Göteborg

2015 Öppet hus, Glögg i Ateljén, Hedefors

2015 Konstmässa Luftkastellet, Limhamn

2015 Konstriket, Konstvandring Slottet Partille

2015 Utställning Galleri Riddaren Stockholm

2015 Utställning Galleri Quirinus, Köping

2015 Utställning Toscana Nordic, Municipio di Crespina, Italien, Jurybedömd utst.

2015 Utställning Faltins magasin, Bovallstrand

2015 Utställning Hogia, Stenungsund

2015 Utställning Galleri Engleson. Göteborg

2014 Utställning Galleri Bellman, Stockholm

2014 Utställning Faltins Magasin, Bovallstrand

2014 Utställning Konstriket, Konstvandring Slottet Partille

2013 Utställning Galleri En Trappa Ner, Göteborg

2013 Utställning Konstriket, Konstvandring Slottet Partille

2013 Utställning Galleri Arken, Göteborg

2012 Utställning Lerums Kommun 25-årsgratifikanter

2012 Utställning Ateljén i Hedefors Öppet Hus 

2012 Utställning Lottastugan, Varberg

2012 Utställning Galleri Hagman, Stockholm

2012 Konstriket, Konstvandring Slottet Partille

2011 Utställning Galleri En Trappa Ner, Göteborg

2011 Utställning Konstrum, Sars Salonger, Lerum

2011 Utställning Kulturnatta, Mölndal, saml.

2011 Utställning Nääs Hotellgalleri, Tollered

2011 Utställning Rathckegården, Åhus

2011 Utställning Lottastugan, Varberg

2011 Utställning Kohlenberg, Luxemburg

2010 Utställning SCA, Mölndal

2010 Utställning Astra Zeneca, Mölndal

2010 Utställning Dergårdsgalleriet, Lerum

2010 Utställning Lottastugan, Varberg

2010 Utställning Tofta Galleri, Varberg

2010 Utställning Galleri Hagman, Stockholm

2009 Utställning Galleri Knud Groethe, Köpenhamn, DK,

2008  Utställning Galleri Backlund, Göteborg

2007  Utställning Huset Lilla Nääs, Floda

2007  Utställning Rancho Santa Fe, SanDiego, USA

2007  Utställning Galleri En Trappa Ner, Göteborg

2006  Utställning Huset Lilla Nääs, Floda

2006  Utställning Galleri 55, Västervik

2006  Utställning Vårgårdahus, Göteborg

2006  Utställning General Lunsford, Luxemburg

2005  Utställning Huset Lilla Nääs, Floda

2005  Utställning Tomteberget, Lerum

2005  Utställning Semcon Tech Center, Göteborg

2005  Utställning Chris Design, Luxemburg

2005 Utställning Huset Lilla Nääs, Floda

2005  Utställning Semcon Tech Center, Göteborg

2004  Utställning Chris Design, Luxemburg

2004  Utställning Lilla Nääs, Floda

2004  Utställning General Lunsford, Luxemburg

2004  Utställning Galleri Blomsterkasen, Bärfendal

2004  Utställning Lilla Nääs, Floda

2003  Utställning Perth, Skottland

2003  Utställning Blå Galleriet, Göteborg

2003  Utställning Galleri Artisten, Fjällbacka

2003  Utställning Bagaregårdens Kulturhus, Göteborg

2003  Utställning Lilla Nääs, Floda m.fl, m.fl., m.fl…

2002  Utställning Stjärnsunds Slott, Askersund

2002  Utställning Galleri Topaz, Stenungsund

2002  Utställning Volvo VAK, Göteborg

2002  Utställning Onsala Båt och Sjöfartsmuseum

Medlem i följande organisationer:

www.BUS.se

www.SK.se (Svenska konstnärsförbundet)

www.Rotary.org

www.lark.se

www.plansverige.se

Utbildning:

Studier på Villa le Rève, Vence, Frankrike (2007-2009)

Studier för Reginald Hager, L.A, USA (1999-2000, 2003)

Studier för Inge Pettersson, Varberg, Sigtuna (1998, 2005-2007, 2008)

Gerlesborgs Konstskola, Bohuslän (2008, 2009)

Flertal kurser både i Sverige och utomlands.

Kontaktuppgifter:

www.atelje-eld.com

info@atelje-eld.com

gun@atelje-eld.com

instagram; @eldskonst

0768-453 008

Ateljé i Hedefors Bruk, Stenkullen

Företagsadress: Norra Rydsbergsvägen 22, 443 50  LERUM