ABSTRAKT/ABSTRACT

Body-of-art

Abstrakt

Under rubriken Abstrakt presenterar jag mitt intuitiva, symbolrika måleri.  Tjusningen med det abstrakta måleriet är att det lockar till nya upptäckter allteftersom tiden går. Man kan hela tiden hitta nya figurer, nytt djup och hittills oupptäckta siluetter i målningarna. Mina ”stegar” symbolserar den personliga utveckling vi alla genomgår. För varje ny erfarenhet läggs ännu en ”stegpinne” till vår personliga stege.
Livet är rikt och vi har alla möjlighet att berika oss med upplevelser, insikter och lärdomar. Mina ”gestalter”, ”glas” och ”hus” symboliserar gemenskapen oss människor emellan. Hur viktigt det är att finnas i ett sammanhang. Att få vara en del av något större – en familj, en arbetsgrupp, en vänkrets. Vi människor är flockdjur och finner oss bäst tillrätta i grupp. Mina ”vardagsänglar” symboliserar den ”bästa vännen”. Den eller de personer som du vet alltid skulle ställa upp om livet krisar. De människorna är värda sin vikt i guld. Vet du vilka dina vardagsänglar är?

Abstract

Under the heading Abstract, I present my intuitive, symbol-rich paintings.  The charm of abstract paintings is that it attracts new discoveries as time goes by. You can constantly find new figures, new depth and hitherto undiscovered silhouettes in the paintings. My “ladders” symbolize the personal development we all undergo. For each new experience, another “rung” is added to our personal ladder. 
Life is rich and we all have the opportunity to enrich ourselves with experiences, insights and lessons. My “figures”, “glasses” and “houses” symbolize the community between us humans. How important it is to be part of a context, to be part of something bigger, – a family, a work group, a circle of friends. We humans are heard animals and find ourselves best in groups. My “everyday angels” symbolize the “best friend”. The person or people you know would always step up if you find yourself in the midst of a life crisis. Those people are worth their weight in gold. Who are your everyday angels?
Interested in commissioning a painting? Just send me an e-mail and we´ll discuss the matter.
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.