Om Ateljé Eld

OM ATELJÉ ELD

Elds bildvärld

Skaparlusten är mycket starkt närvarande i mitt liv. Tankar och känslor tar form i symboler och färger. Vissa motiv fångar jag i verkligheten, andra direkt ur fantasin. Jag strävar mot ett spontant, direkt måleri och tillåter färgerna att leva sina egna liv och att ta sina egna vägar. Lager på lager växer bilden fram. Viljan att utforska våra möjligheter, att prova nya saker för att kunna växa är centrala tankar i mitt måleri. Hela min symbolvärld kretsar kring människan och gemenskapen oss människor emellan. Mina gestalter, vandrare, glas, änglar, stegar och hus – alla är de symboler för gemenskap och utveckling.
Låt dig uppslukas av längtans blå, hettans röda och eldens gula färg. Låt frodighetens gröna och drömmarnas lila få omsluta dina sinnen och nära din fantasi!

Jag är på en ständig resa – gör mig gärna sällskap!

Gun Eld Sandström